Migrena

Migrena

Migrena je jedna vrsta glavobolje koja se češće pojavljuje kod ženske populacije (75%), ali ako se pojavi kod muškarca onda su simptomi značajno jačeg intenziteta.

Uzrok nastanka migrene do sada nije u potpunosti razjašnjen, ali se smatra da može biti u promenama u
moždanom sistemu i u njegovim vezama sa nervusom trigeminusom.

Simptomi migrene počinju u detinstvu ili u periodu adolescencije.

Jedan od najčešćih uzroka koji se navodi u literaturi jeste hormonski disbalans.
Pre svega se to odnosi na nivo serotonina u krvi koji tokom napada migrene opada.

Kao posledica toga trigeminalni nerv oslobađa neuropeptide koji odlaze do spoljašnjeg omotača mozga i dovode do nastanka migrenoznog bola.

Takođe kao uzrok migrene navode se i aditivi iz hrane, stress, lekovi, nesanica, alkohol…

Migrena ima 4 svoje faze kroz koje prolazi napad

 • prodromalni period,
 • aura,
 • glavobolja
 • postdromalni period.
 1. Prodromalni period počinje oko 2 dana pre migrene i karakterističan je promenom raspoloženja – od depresije do euforije, i praćen je ukočenošću vrata, povećanom potrebom za tečnošću, učestalim mokrenjem i učestalim zevanjem.
 2. Aura se javlja neposredno pre ili tokom migrene i ona je prisutna kod 25-30% pacijenata koji imaju migrenu. Auru karakterišu neki znaci kao što su bljesak svetlosti, talasasti vid i slabost u mišićima. Simptomi koji su vezani za auru postepeno pojačavaju intenzitet i traju oko 30 minuta.
 3. Migrena traje od 4 do 72 sata ukoliko pacijent ne uzima medikamentnu terapiju. Simptomi migrene su glavobolja (najčešće jednostrana), osetljivost na svetlost, zvuk, dodir, mučnina, povraćanje i pomućen vid.
 4. Postdromalni period se javlja nakon napada migrene. Praćen je osećajem umora i iscrpljenošću, a ponekad i konfuzijama i vrtoglavicama.

Migrena može dovesti do sledećih komlikacija:

 • Status migrenosus, perzistentna aura bez infarkta;
 • Migrenski infarkt;
 • Epileptički napad provociran migrenskom aurom.

U lečenju migrene mogu pomoći akupunktura, biljni čajevi i aromaterapija.

Kod migrene pomaže da se osamite u tamnoj prostoriji
Takođe pomaže i da se tokom napada pacijent osami u tamnoj prostoriji.

Medikamenta terapija može prorediti napade i smanjiti njihov intenzitet i tu se primenjuju kombinacije beta blokatora ili Ca antagonista sa vazodilatatorima.

Takođe od medikamenata primenjuju se i triptani, ergo preparati, nesteroidni analgetici, anti emetic, kortikosteroidi, antiedematozni rastvori kao i antidepresivi.