Kvantna medicina – pregled celog organizma

Cena pregleda celog organizma kvantnim (biorezonantnim) skrenerom: 3.000 din.

Zakažite pregled celog organizma kvantnim skenerom u našoj ordinaciji putem:
Telefona: 063320820
Svakog dana osim nedelje od 9h do 20h.

Ili pošaljite email: [email protected]
Kada god Vam odgovara.

Naša kardiološka ordinacija, Sveti Kuzman i Damjan, se nalazi na adresi:
Gornjogradska 7i, Zemun.

Šta je kvantna analiza?

Kvantna analiza predstavlja naprednu tehniku koja se koristi za procenu energetskih nivoa i vibracija unutar organizma. Ova metoda se bazira na principima kvantne fizike i omogućava dublje razumevanje funkcija tela na nivou energije. Kvantna analiza istražuje vibracije atoma, molekula i ćelija u organizmu kako bi se dobile informacije o zdravlju i ravnoteži sistema.

Zašto se radi pregled biorezonantnim skenerom?

Pregled biorezonantnim skenerom se izvodi kako bi se identifikovali potencijalni problemi u organizmu. Ovaj skener koristi elektromagnetne talase za merenje energetskih vibracija tela. Cilj je otkriti disbalanse i energetske poremećaje koji mogu ukazivati na različite zdravstvene probleme.

Kako se izvodi kvantna analiza celog ogranizma?

Kvantna analiza celog organizma se izvodi putem posebnih uređaja koji emituju elektromagnetne signale u organizam pacijenta. Ovi signali se zatim analiziraju kako bi se dobili podaci o energetskim nivoima različitih sistema i organa u telu. Na osnovu dobijenih informacija, može se proceniti opšte zdravstveno stanje i identifikovati potencijalne abnormalnosti.

Koje su prednosti kvantnog pregleda?

Prednosti kvantnog pregleda uključuju rano otkrivanje disbalansa i bolesti, bez invazivnih procedura i zračenja. Takođe, ova tehnika omogućava personalizovani pristup lečenju, fokusiran na energetske aspekte zdravlja, što može poboljšati efikasnost terapije.

Kvantna medicina - pregled celog tela

Koje su moguće komplikacije prilikom pregleda biorezonantnim skenerom?

Moguće komplikacije prilikom pregleda biorezonantnim skenerom su retke, eventualno može doći do alergijskih reakcija na elektrode ukoliko pacijent ima osetljivost. Važno je da se pregled obavi pod nadzorom stručnog osoblja kako bi se smanjio rizik od neželjenih efekata.

Šta se može dijagnostikovati kvantnim pregledom?

Kvantnim pregledom se može dijagnostikovati širok spektar zdravstvenih problema, uključujući poremećaje organa, alergije, disbalanse hormona, probavne probleme, kao i emocionalne i energetske disbalanse.
Treba napomenuti da je kvantna analiza dopunski alat koji može pružiti dodatne informacije o zdravstvenom stanju pacijenta.