Stres ehokardiografija (SEHO)

Cena pregleda Stres ehokardiografija (SEHO): 8.000 din.

Zakažite stres ehokardiografski test u našoj ordinaciji putem:
Telefona: 063320820
Svakog dana osim nedelje od 9h do 20h.

Ili pošaljite email: [email protected]
Kada god Vam odgovara.

Naša kardiološka ordinacija, Sveti Kuzman i Damjan, se nalazi na adresi:
Gornjogradska 7i, Zemun.

Šta je stres ehokardiografija?

Stres ehokardiografski test, stres ehokardiografija ili SEHO su nazivi jedne te iste neinvazivne dijagnostičke metode kojom se prati koliko dobro rade Vaše srce i krvni sudovi.
Namenjena je, pre svega, otkrivanju koronarne bolesti srca, odnosno suženja na koronarnim krvnim sudovima koji ishranjuju srce.

Razlika između klasičnog testa opterećenja i stres ehokardiografije je što se u ovom pregledu, pored praćenja EKG promena kao kod klasičnog testa opterećenja srca ili ergometrije, tokom SEHO testa obavlja i pregled srca ultrazvučnim uređajem.

To mu daje prednost u otkrivanju koronarne bolesti srca.

Zašto se obavlja SEHO?

Stres ehoardiografija (SEHO) je značajan pregled za procenu kardiovaskularnog rizika, efekata terapije, stanja posle infarkta miokarda, ugradnje stenta, baj pasa i drugih kardiovaskularnih događaja.

Kako se vrši ehokardiografski test?

Test se obavlja u ordinaciji, na ergo biciklu.

Prvo ćete početi da vozite bicikl sporo, a onda kako vreme prolazi, brzina i otpor na biciklu se povećavaju da bi se simulirao rast opterećenja u realnim okolnostima.

Ergometrija - test opterećenja srca

Tokom testa doktor će sve vreme pratiti električnu aktivnost Vašeg srca, broj otkucaja srca, kretanje krvnog pritiska i kako dišete.

Pored navedenog, što se radi i na testu opterećenja, snima se i ultrazvuk srca, kako bi pregled bio potpuniji i kardiološko stanje pacijenta najjasnije moguće.

Ultrazvuk srca

Da li postoje rizici po zdravlje pacijenta prilikom stres ehokardiografije?

Prilikom testa stres ehokardiografije, kao i kod testa opterećenja, u veoma retkim situacijama može doći do pada krvnog pritiska ili do poremećaja srčanog ritma, a u izuzetno retkim situacijama može doći i do srčanog udara.

Rizici se smanjuju stručnošću lekara da proceni stanje pacijenta pre i tokom ovog pregleda, pa se komplikacije gotovo nikada ne dešavaju ukoliko ih izvodi iskusan kardiolog.

Šta treba uraditi pre i posle pregleda?

Uvek je najsigurnije pozvati kardiologa nekoliko dana ranije da bi Vas uputio ukoliko treba da korigujete terapiju.

Nakon testa možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.