Holter EKG

Cena EKG holtera
24h: 3.000 din.
48h: 5.500 din.

Zakažite EKG holter u našoj ordinaciji putem:
Telefona: 063320820
Svakog dana osim nedelje od 9h do 20h.

Ili pošaljite email: [email protected]
Kada god Vam odgovara.

Naša kardiološka ordinacija, Sveti Kuzman i Damjan, se nalazi na adresi:
Gornjogradska 7i, Zemun.

Šta je holter EKG-a?

Holter monitoring EKG-a je neinvazivna dijagnostička procedura koja se koristi za praćenje rada srca pacijenta u toku 24h ili 48h.

Tako se ostvaruje objektivan uvid u stanje srčanog mišića i njegovog rada u toku posmatranja.

Prilikom EKG pregleda, u ordinaciji, dobijaju se podaci o radu srca samo u trenutku merenja aktivnosti, dok nošenje holtera daje kompletniji uvid, zbog praćenja promena u realnim životnim situacijama.

Najčešće indikacije za EKG holter su aritmije, vrtoglavice, nesvestice i slične tegobe.

Kako se koristi holter EKG

Na grudni koš se prilepe elektrode koje su povezane kompaktnim aparatom koji pacijent nosi sa sobom u torbici.

Holter EKG

Aparat zatim tokom 24 sata neprekidno registruje aktivnost srca.
Osoba kojoj je stavljen aparat treba da radi sve uobičajne aktivnosti tokom dana i da vodi dnevnik svojih aktivnosti.
Da bismo dobili dijagnozu bolesti, moramo znati šta ste radili u određenom dobu dana i kako ste se tada osećali.

Holter se skida nakon 24 sata i podaci se obrađuju uz nadzor kardiologa.

Tokom nošenja aparata se ne smete kvasiti (tuširati, kupati ili plivati), pomerati kablove ili odlepljivati elektrode.
Doktor će Vam detaljno objasniti prilikom postavljanja uređaja.

Da li postoje rizici prilikom nošenja EKG holtera?

Nošenje EKG holtera je potpuno bezbolna procedura i ne nosi rizike po vaše zdravlje.

Eventualno se može desiti da osetite blagu nelagodnost zbog nošenja holter uređaja ili da imate neku kožnu reakciju u vidu crvenila, na mestu gde su elektrode postavljene.

Drugi električni uređaji uglavnom ne utiču na rad holtera.
Trebalo bi da izbegavate metal detektore, magnete, mikrotalasne pećnice, električne četkice za zube i preteranu upotreb mobilnog telefona, jer bi moglo kratkotrajno prekinuti signal između elektrode i holtera.