Test opterećenja srca – ergometrija

Cena pregleda test opterećenja srca, ergometrija: 4.000 din.

Zakažite test opterećenja srca u našoj ordinaciji putem:
Telefona: 063320820
Svakog dana osim nedelje od 9h do 20h.

Ili pošaljite email: [email protected]
Kada god Vam odgovara.

Naša kardiološka ordinacija, Sveti Kuzman i Damjan, se nalazi na adresi:
Gornjogradska 7i, Zemun.

Šta je ergometrija ili test opterećenja srca?

Ergometrija ili test opterećenja srca je neinvazivna dijagnostička metoda kojom se utvrđuje na koji način fizički napor utiče na rad Vašeg srca.

Za vreme testa lekar će vas izložiti fizičkom naporu i za to vreme će pratiti rad Vašeg srca preko EKG uređaja, kao i kretanje krvnog pritiska pod različitim opterećenjem.

Pomoću ergometrije se, pored procena kretanja krvnog pritiska i pulsa tokom opterećenja, vrši procena stanja koronarnih krvnih sudova, zatim funkcionalne sposobnosti sistema i aritmija.

Kako se vrši test opterećenja srca?

Test se radi u ordinaciji, na takozvanom ergo biciklu, ili na traci za trčanje, prema standardizovanom protokolu, a sa ciljem da se ustanovi da li postoji poremećaj rada srca koji se nije uočio dok mirujete.

Prvo ćete početi da vozite bicikl sporo, a onda kako vreme prolazi, brzina i otpor na biciklu se povećavaju da bi se simulirao rast opterećenja u realnim okolnostima.

Ergometrija - test opterećenja srca

Tokom testa doktor će sve vreme pratiti električnu aktivnost Vašeg srca, broj srčanih otkucaja u minuti, kretanje krvnog pritiska i kako dišete.

Ovaj pregled se prekida nakon što srce dođe do određenog broja otkucaja u minuti, ili ako osetite i prijavite doktoru da ne možete da nastavite zbog nekih tegoba koje se jave u toku pregleda.

Nakon opterećenja lekar će prekontrolisati i sve bitne parametre u toku odmaranja.

Da li postoje rizici po zdravlje pacijenta prilikom ergometrije?

Prilikom testa opterećenja u veoma retkim situacijama može doći do pada krvnog pritiska ili do poremećaja srčanog ritma, a u izuzetno retkim situacijama može doći i do srčanog udara.

Rizici se smanjuju stručnošću lekara da proceni stanje pacijenta pre i tokom ovog pregleda, pa se komplikacije gotovo nikada ne dešavaju ukoliko ih izvodi iskusan kardiolog.

Šta treba uraditi pre i posle pregleda?

Uvek je najsigurnije pozvati kardiologa nekoliko dana ranije da bi Vas uputio ukoliko treba da korigujete terapiju.

Nakon testa možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.