Coronavirus (COVID 19)

Epidemija Coronavirusom (COVID 19)

Korona virusi (Coronavirus) su grupa virusa koji uzrokuju bolesti kod sisara i ptica.
Kod ljudi, korona virusi uzrokuju infekcije disajnih puteva koje su obično blage, kao sto je obična prehlada, mada ređe neki oblici poput SARS, MERS i COVID-19 mogu biti smrtonosni.

Još uvek nema vakcine niti antivirusnih lekova koji bi sprečili ili lečili humane korona virusne
infekcije.

Naziv korona virus potiče od latinskog corona , što znači kruna ili halo, što se odnosi na karakterističan izgled koji podseća na krunu oko virusne čestice kada se posmatra pod dvodimenzionalnim elektronskim mikroskopom.

Do sada je u više navrata bilo epidemija korona virusom naročito u istočnim zemljama.
Sadašnja epidemija izbila je u Kini u gradu Wuhanu krajem prošle godine, a uzročnik je korona virus SARS-CoV-2.

Virus se prvenstveno širi sa čoveka na čoveka kapljičnim putem (kijanjem i kašljanjem) slično virusu gripa.
Vreme inkubacije je od 2 do 14 dana, a prosečno iznosi 5 dana.

Problem kod ovog virusa je velika brzina njegovog širenja tako da se do sada raširio u 96 zemalja, a i u našoj zemlji je zabeležen prvi slučaj.

Simptomi koronavirusa

Kada se zarazimo virusom prvenstveno postoje simptomi prehlade – pre svega povišena temperatura, groznica, suvi kašalj i otežano disanje.
Za lečenje se primenjuje simptomatska terapija: skidanje temperature, ublažavanje kašlja i
mirovanje.

Pneumoni, teški akutni respiratorni sindrom kao i poremećaji u radu mnogih organa se najčešće javljaju kao komplikacije.

Ovaj tip korona virusa može dovesti i do smrtnog ishoda ali kod starijih ljudi i osoba koji već imaju neko teško hronično oboljenje kao što su diabetes mell (šećerna bolest), astmu i kardiovaskularne bolesti (infarkt miocarda i šlog).

Na osnovu podataka Svetske zdrastvene organizacije od 5 obolelih njih 4 ima blage simptome bolesti.
Druga istraživanja i studije su pokazale da 80% zaraženih ima blage simptome bolesti, 14% ima teške simptome, a kod 6% stanje postaje kritično.

Većina studija pokazuje da je smrtnost veoma niska 1-2%.

Zaštita od corona virusa

Za one osobe koje dolaze iz područja gde postoji zaraza obavezan je karantin u trajanju od 14 dana.

U borbi protiv ovog virusa najvažnija je prevencija a pre svega: 

  • izbegavati kontakte sа osobama koje imајu znakove respiratorne infekcije (kašalj, kijanje, curenje nosa, povišena temperatura);
  • izbegavati boravak u prostorijama u kojima se nalazi veliki broj osoba;
  • izbegavati masovna okupljanja;
  • često pranje ruku sapunom i vodom najmanje 20 sekundi, ili ako to nije moguće, korišćenje alkoholnih gelova za dezinfekciju ruku;
  • preporučuje se nošenje maski preko usta i nosa ukoliko se boravi u prostoru gde su masovna okupljanja (aerodromi, autobuske i železničke stanice, gradski i međugradski prevoz i slično);
  • pridržavanje mera zaštita od prenošenja infekcije kod svih osoba koje osete simptome infekcije organa za disanje: respiratorna higijena – održavanje rastojanja od drugih osoba, pokrivanje usta i nosa prilikom kašljanja ili kijanja papirnim maramicama ili rukavom u pregibu lakta, često pranje ruku;
  • izbegavanje kontakta sa živim ili mrtvim divljim i domaćim životinjama.

Mogu se primiti multivitaminske infuzije kojima se pojačava imunitet organizma.
Na taj način se smanjuje mogućnost oboljevanja od Korone i od drugih virusa.

Ako želite možete me pozvati za više informacija i za zakazivanje.

Na osnovu svega iznetog može se reći da nema razloga za paniku ali za oprez i preventivu ima.
Takođe, ukoliko imate respiratorne tegobe koje traju duže od 3 dana i ne prolaze ili se intenzitet pojačava obavezno se javite lekaru.