Tumor markeri

Tumor markeri – tabela

U slučaju na sumnju da postoje tumorske promene (karcinom) na nekom organu, sledeći korak u dijagnostici su laboratorijske analize koje pored osnovnih analiza (SE KKS i biohemije) treba obavezno da sadrži i tumorske markere.

Povišene vrednosti tumorskih markera u velikom broju slučajeva mogu potvrditi naše sumnje ili biti dopunski parametar u nastavku ispitivanja (ultrazvuk, skener, magnetna rezonanca).

S tim u vezi želimo da vam tablearno prikažemo šta povišene vrednosti tumorskih markera znači za koju bolest, jer kao što smo rekli i neke bolesti koje nisu tumori mogu dovesti do porasta tumorskih markera i zato je potrebna dalja dijagnostika.

Tumor marker

Marker
/ bolesti

Povišene
vrednosti kod ne-malignih oboljenja

ACTH

HVL,
pluća

M.
Addison, AGS (Adrenogenitalni sindrom)

AFP

Jetra,
„germ cell“ karcinomi

Akutni
i hronični  hepatitis, ciroza jetre, trudnoća,
deca
<1 god.

Bence
Jones Protein (BJP)

Plazmocitom

 

CA
125

Ovarijumi,
žučni kanali , gastrointestinalni trakt, dojka, pleural
mesothelioma

Endometrioza,
ascites, odlivi, posleoperativna stanja, peritonealni izlivi,
peritonitis, holelitijaza

CA
15-3

Dojka,
ovarijum, cerviks, endometrijum

Hronične
inflamatonre bolesti jetre , bubrežna insuficijencija,
fibroadenom, bronhijalne bolesti, mastopatija

CA
19-9

Pankreas,
CRC (kolorektalni karcinom), ezofagus, GIT (gastrointestinalni
trakt), jetra, sluznica usta/jezika

Pankreatitis,
holestaza, hronični aktivni  hepatitis, ciroza jetre,
mucoviscidosis-Cistična fibroza

CA
50

Pankreas

 

CA
72-4 (TAG 72)

Želudac,
ovarijum

Akutni
pankreatitis, ciroza jetre, bolesti pluća, bolesti vezivnog tkiva

Kalcitonin

Medularni 
karcinom štitne žlezde

Bubrežna
insuficijencija, hIpogastrinemija, Hashimoto tireoiditis,
hiperkalcemija, trudnoća

CASA

Ovarijum

 

CEA

CRC
(kolorektalni karcinom), pankreas (CEA+u-Pa), intestinalni trakt,
stomak, pluća, bubrezi, dojke, ovarijum, bešika

Pušači
(prekanceroza), hepatična ciroza, inflamatorne bolesti pluća i
creva, emfizem, hepatitis, divertikulitis, M. Crohn, ulcerozni
kolitis, pneumonija

Chromogranin
A

Endokrini 
tumori (neuroblastom, karcinoidni sindrom, feohromocitom, karcinom
malih ćelija pluća)

Bubrežna
insuficijencija, prepoznatljivi poremećaji apsorpcije
gastrointestinalnog trakta (sindrom smanjene apsorpcije), M.
Whipple i celijakija

Kortizol

Nadbubrežna
žlezda/kora nadbubrežne žlezde

 

Cyfra
21.1

Karcinom
pluća, cerviksa, ezofagusa

Pneumonija,
M. Crohn, kontaminacija  pljuvačkom (lažno povišen)

DHEA
sulfat

Nadbubrežna
žlezda/kora nadbubrežne žlezde

AGS
(Adrenogenitalni sindrom), hiperplazija kore nadbubrežne žlezde,
hirzutizam, virilizam

Dopamin

Tumor
simpatičkih ćelija

 

Feritin

M.
Hodgkin, leukemija, limfoma, bubreg, (pankreas, dojka)

Preopterećenje
gvožđem, infekcije, hepatopatije, Still- sindrom

Gastrin

Gastrinoma

 

GH
(hGH)

HVL
(akromegalija)

Hipoglikemija,
stres 

ß-HCG

Horionepitelioma,
hydatidiform mole, trudnoća, testikularni tumor

Trudnoća
(takođe vanmaterična)

5-HIAA

Karcinoidni
sindrom

Hrana
sa serotoninom, epilepsija, lekovi, celijakija

Kateholamini

Srž
nadbubrežne žlezde

Stres,
hipoglikemija, hipertonus, medikamenti, stimulisani simpatikotonus

M2
piruvat kinaza

Proliferaciona
aktivnost različitih ćelija tumora  gastrointestinalnog
dela, pluća, dojke i  karcinoma bubrežnih ćelija

 

Metanefrin

Srž
nadbubrežne žlezde

 

MIA
(Melanoma inhibitorna aktivnost)

Uveale
melanoma (melanom oka)

 

 

ß2-microglobulin

Limfom,
multipli mijelom, limfatična leukemija, HIV

Virusna
oboljenja, tubular proteinuria

Neopterin

Limfom,
leukemija, HIV

Virusne
bolesti

NMP
22

Karcinom
bešike

Intersticijalni
cistitis, infekcije urinarnog trakta, invasivne operacije
(cistoskopija, kateterizacija, OP)

NSE

Karcinom
malih ćelija pluća, neuroblastom, melanom

Bronhopneumonija,
plućna fibroza, hemoliza

u-PA
(Urokinaza-plazminogen aktivator)

Pankreas
(delimično u kombinaciji sa CEA)

 

PLAP

Seminoma

Pušenje

Prolaktin

Hipofiza

Hipertiroidizam,
stres, trudnoća, bubrežna insuficijencija, palpacija grudi,
dojenje, lekovi (dopamin antagonisti, metoclopramid,
antidepresanti, neuroleptici, estrogen, antacid)

PCA3
(PCR)

Prostata

 

PSA

Prostata

Ispitivanje
prostate manuelno ili instrumentima 12 h pre uzimanja krvi 
(takođe i kataterizacija kao i cistoskopija itd.), benigna
hipertrofija

SCC

Cerviks,
ezofagus, usta

Pluća,
skvamozni epitel, dermatoze (psorijaza, ekcem, pemfigus),
neuropatije, ciroza jetre, pankreatitis, hronični bronhitis,
tuberkuloza, kontaminacija daje lažno uvećan rezultat

Septin
9

Rak
debelog creva

 

Serotonin

Karcinoidni 
sindrom

Pušenhe,
lekovi (MAO-inhibitori, reserpin, serotonin sadržan u hrani),
epilepsija, celijakija

Testosteron

Ovarijum/kora
nadbubrežne žlezde

AGS,
hiperplazija kore nadbubrežne žlezde, rezistencija na anrdogen ,
hiperandrogenemia, Cushing sindrom, PCO sindrom (sindrom
policističnih jajnika)

Tireoglobulin

Papilarni
/folikularni-karcinom štitne žlezde

Tireoidna
struma, struma nodosa, Bazedovljeva bolest, autonomni adenomi

TPA
(TPS)

Mikrocelularni
karcinom bronhija, bešika, cerviks, ovarijum, dojka

Oboljenja
pluća, gastrointestinalnog i urogenitalnog trakta, dekompenzovana
ciroza jetre

VMA

Adrenalna
medula

Esencijalna
hipertonija, stres, fizički stres, hipoglikemija, lekovi