TUMAČENJE NALAZA ULTRAZVUK SRCA

br. pregleda: 11.01K

Molila bih vas da mi očitate nalaz UZV srca kod oca koji ima 59 godina.Imao je operaciju CABG 4X 1996 godine ,te ponovno REDO CABG 2X 2016 (dijabetičar na inzulinu)

2-D M-MODE DOPPLER

LVld A4c- 8.0cm IVSd 1.3cm MV E VEL 1.22M/S
LVEDV MOD- 158ml LVIDd 6.3cm Mv DecT 167ms
A4C LVPWD 1.4cm MV DEC Slope 7.3
LVLs A4C -6.8cm IVSs 1.6cm MV AVEL 0.38
LVESV MOD- 80ml LVIDS 5.1cm MVE/A Ratio 3.24
A4C LVPWs 1.8cm AV Vmax 1.45m/s
LVEF MOD A4C- 49% EDV(Teich)199ml AVmaxPG 8.36mmHg
SV MODA4C -78ml ESV(Teich)123ml PV Vmax 0.88m/s
LVLd A2C-8.2cm EF (Teich)38% PV maxPG 3.06mmHG
LVEDV MOD -172ml %FS 19% PV AccT 148 ms
LVLs A2C -7.6 CM SV (TEICH) 76ml PV Acc slope 0.1m/s
LVESV MOD 103ml AOdiam 2.6cm TR Vmax 1.56 m
A2C LA diam 6.2cm TR MAXPG 9.73
LVEF MOD A2C 40% AV CUSP 1.6cm
SV MOD A2C 68ml LA/Ao 2.34
EF Biplane 43% Ao/LA 0.43
LVEDV mod bp 167 ml
LVESV MOD BP 95 ml

Kavum LV POČETNO DILATIRAN BLAGA KONCENTRIČNA HIPERTROFIJA STIJENKI LV.SISTOLIČKA FUNKCIJA LV BLAGO REDUCIRANA EF BP 43% ,SEPTUM AKINETIČANHIPOKINEZIJA ANTERIORNE STUJENKE MIOKARDA LV.MONOFAZIČAN PROTOK KROZ MV.
LA DILATIRAN(47X75) KORJEN AORTE NIJE DILATIRAN.
AV:MORFOLOŠKI SE DOIMA UREDNA UREDNIH BRZINA TRANSOAORTALNOG PROTOKA.
MV:KUSPISI BLAGO FIBROSKLEROTSKI IZMJENJENI ,COLOR DOPLEROM MR1+
DV(PLAX 31 mm ) nije dilatiran ,kork+jen aorte urednih dim.
TV MORFOLOŠLI UREDNA,TR1+
IVC 16mm,urednog respiratornog odgovora
perikard uredan.

Dr Slobodan Gajić Odgovorio na pitanje 02. 05. 2021.

Zbog diabetesa otac ima zakrecene krvne sudove srca zbog cega je uradjeno postavljenje bypasova iponovna revaskulariscija i kao posledica toga doslo je do ishemiskog sirenja leve komore i pada snage srca.Takodje ima prosirenu levu pretkomoru kao posledicu vracanja krvi kroz mitralni zalistak.Ovo nije los nalaz sobzirom na insulin zavistan diabetes i dvostruke revaskularisacije srca

Dr Slobodan Gajić Odgovorio na pitanje 02. 05. 2021.
Kliknite ovde da se vratite na odgvor