Povišen AFP

br. pregleda: 4.65K

Poštovani,

Afp marker prvi put mi je rađen prije tri godine kada su mi otkriveni hemangiom na jetri i cista na jajniku. Tada je bio baš blago povišen 11(ref.vr do 10,9). Nakon godinu, cista na jajniku je sama nestala, hemangiom se blago povećao (za dvije godine za 1 cm), a afp rađen u drugoj laboratoriji bio je 9,01 (ref.vr do 8,40). Sada sam ponovo odradila i vrijednost je 12,75 (ref.vr do 10) Da li je to za brigu?

Dr Slobodan Gajić Odgovorio na pitanje 19. 01. 2022.

PovisePovisene vredisto AFP givori da postoji neke promene u organizmu u smislu tumora.Ako je Se u granicama normale kontrolosati eho abdomena I redovne  kontrolevginekologa.Za 3 meseca ponoviti SE KKS. AFP.

Dr Slobodan Gajić Odgovorio na pitanje 19. 01. 2022.