Molim Vaše mišljenje i ocenu nalaza UZ srca i ostalih, kao i o tekučoj terapiji

br. pregleda: 11.96K

Poštovani doktore,

Imam 69.godina,dugogodišnji sam srčani bolesnik,1999.su mi ugrađena 2 bajpasa,a 2001.godine sam preležao i infarkt.

Posle toga su postepeno počele da se javljaju aritmije ,a od 2008.godine sam praktično stalno na antiaritmicima. Pa evo dostavljam Vam poslednji nalaz UZ i kontrole .

 UZ srca10.02.2021.

Aorta dilatirana u korenu (3,5cm),ascedentna  aorta (3,9 cm), luk aorte (3,0 cm). Aortna valvula  je trolisna sklerotično izmenjena  po obodima, očuvane sistolne separacije, trag AR, Vmax 1,1m/s, PG 4,6mmHg.

Leva komora je dilatirana (EDD 8,0cm, EDS 3,8cm 2D 5,7/4,3cm),normalne debljine zidova (intraventrikularni septum 1,1cm, posteriorni zid 1,0 cm), akinezija i aneurizmatski izmenjena bazalno dve trećine inferiornog i bazalnog segmenta posteriornog zida, hipokinezija apikalnog segmenta anteriornog zida.

Sistolna funkcija leve komore je snižena , EF procenjena na 40-45%. Mitralni annulus I oba mitralna kuspisa su fibrozniji , MR 2+.

Doplerom se registruje normalna brzina protoka, dijastolna funkcija leve komore je po tipu I  (E/A 0,63,DCT 308ms). Leva pretkomora je dilatirana (4,8cm). Intraatrijalni i intraventrikularni septum deluju intaktno.

Desna komora je normalnih dimenzija (2,5cm), očuvane  kinetike slobodnog zida i očuvane sistolne funkcije.

Trikupisodna valvula je ormalnog izgleda , doplerom se registruje normalna brzina protoka (Vmax 0,5m/s ) I TR1-2+. Indirektno procenjen endsistolni pritisak u desnoj komori 32mmHg. Pulmonalna arterija je normalne širine.

Doplerom se registruje normalna brzina protoka preko pulmonalne valvule (Vmax 0,8m/s ) koja je normalnog izgleda , regurgitacije. Desna pretkomora je normalnih dimenzija .Vena cava inferior je normalnog dijametra(1,5cm),normalno kolabira u inspirijumu. Ne uočavaju se spontani kontrast niti trombne mase u srčanim šupljinama. U perikardu nema slobodne tečnosti.

ZAKLJUČAK: dilatativna ishemijska CMP sa sniženom sistolnom funkcijom (EF 40-45%),asinhronijom  LK i umerenom MR u dilatiranu LK.

Inače,hirurška revaskularizacija miokarda sa 2 ACB /LAD i OM1/,venski graftovi, urađena 1999.godine.IM donjeg zida preležao 2001.godine,kada je dg okulzija grafta za RCA,a 2005. Rađena koronarografija , koja je pokazala okuldirane nativne koronarne arterije , aprohodne graftove.SEHO 2016.godine bio inkonkuzivan za sniženu koronarnu rezervu jer je test prekinut na IV stepenu opterećenja zbog VES bigamija i TA 180/100.Tokom testa bez bolova u grudima i bez jasnih znakova ishemije elektro i ehokardiografski. Od ranije se se leči zbog HTA, dilatativne KMP i aritmije.MSCT koronarografija u septembru 2020.godine pokazala da su venski graftovi prohodni.Konzilijarno indikovan nastavak medikamentne terapije.

Od 2008.godine imam izraženiju aritmiju i koristio sam sve antiaritmike, najčešće Propafem, I Amijodaron, koji je definitivno isključen 2014.godine,nakon poremećaja hormona štitaste žlezde i uvođenja u hipertireozu koja je normalizovana Tiastatom.

Od 2018.godine mi je uveden Flecanid, ali je sada isključen zbog snižene EF , a uveden mi je Mexiletin.

Holter EKG pre mesec dana registrovao 2670 pojedinaćnih, polimorfnih VES,k 13 kupletaVES, veći broj epizoda bigeminija i trigeminija. SVES nisu registrovane , kao ni pauze.

Terapija: Metoprolol 47,5mg 1+0+1/2; Mexiletin caps.200 mg 2×1; Isocard tbl.60mg ½;

 Valsacombi 160/12,5, 1 ujutro; Cornelin 10 mg 0+1/2+1; Preductal MR 1+0+1; Cardiopirin  100mg 1; Normolip ,

Plus Konzim Q10 I  Mg 375.

MOLIM VAŠU OCENU NALAZA UZ I MIŠLJENJE ,A POSEBNO O ADEKVATNOSTI TERAPIJE ,POSEBNO ANTIARITMIKA I ANTIHIPERTENZIVA JER MI SE DEŠAVAJU SKOKOVI PRITISKA DO 180/100, posebno kada su vremenske promene.

Hvala Vam unapred najlepše.

Dr Slobodan Gajić Odgovorio na pitanje 08. 03. 2021.

Povecajte Isocard 60 mg na celu tabletu dnevno antiaritmik je odlican i treba ga nastaviti.takodje Cornlein povecajn+te na 0+1+1 i uvedite Valsacomb i u vecernju dozu da stabilizujete pritisak. Za sada toliko ako bude daljeih dilema cujemo se.

Dr Slobodan Gajić Odgovorio na pitanje 08. 03. 2021.