Kardioloska dijagnostika

br. pregleda: 620

Tijekom snimanja srca u trajanju od 22 sata i 2 minute ukupno su analizirana 102232 QRS kompleksa,osnovni ritam je sinusni prosjecne frekvencije ventrikula 75/min minimalne 51 i maksimalne 150/min.
Ukupno je zabiljezeno 73 pojedinačne Sves..0 parova Sves 6 kratkih nepostojanih ataka ,4420 pojedinacnih i polimornih Ves 1 para Ves bez verijabilnosti srčenog ritma.
Nije bilo registrirano asistolickih pauza preko dvije sekunde niti dinamika ST-t spojnice.

Mario Asked question 27. 12. 2022.