Česta preskakanja srca

br. pregleda: 876

Zdravo.. imam 25 god i godinama unazad problem sa preskakanjima srca, odnosno kako bih ja opisala tačnije taj osećaj kao podrhtavanje. Bila sam kod kardiologa gde mi je zbog ubrzanog lupanja prepisan concor cor. Radila sam eho srca, rečeno mi je da je sa srcem u suštini sve u redu,ali da postoji kako je on to napisao mitralna insuficijencija. U nastavku Vam šaljem šta je sve tačno napisano, i da li mi možete protumačiti, jer uprkos svemu sam i dalje jako zabrinuta.

Veličina leve komore, debljina miokarda i kontraktilna funkcija su u granicama normale. Postoji neznačajna mitralna insuficijencija, izraženije u telesistoli, 1+/4, veličina leve pretkomore je u granicama normale. Koren aorte i kuspisi zalistka ne pokazuju promene. Veličina desne komore je u granicama normale. Vena kava inferior je normalnog dijametra, sa normalnim smanjenjem dijametra u inspirijumu. Nema izliva u perikardu.

Dimenzije srčanih struktura  LVDd 47,2mm LVDs 27,4mm FS 42% EF 73% IVSd 7,6mm PWd 7.0mm Ao 30,8mm LA 29,3mm RV B22,5mm

EKG sinus ritam SF100, Intermedijalna električna osovina srca.

Anja Asked question 08. 12. 2023.